Katholiek Onderwijs
Halen / Herk-de-Stad

Onze visie

Wie zijn we?
De VZW KOHH is een overkoepelende VZW van 8 basisscholen, waaronder één school van het buitengewoon basisonderwijs, en van een secundaire school.
Waar staan we voor?

De VZW KOHH wil een katholieke dialoogschool zijn. Een katholieke dialoogschool wil een zeer goede school zijn, een oefenplaats van een wereld gekenmerkt door vele identiteiten en verschillen. Een school die droomt van een wereld van verbondenheid, van eenheid en diversiteit.

De katholieke dialoogschool is een school waar dialoog en levensbeschouwelijke reflectie op de eerste plaats komen, waar mensen leren aan elkaar en van elkaar.

Ze biedt aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming. In dialoog gaat ze op zoek naar het volle mens en medemens zijn en brengt ze de christelijke stem binnen op een eigentijds – tegendraadse wijze.

De scholen van onze VZW staan stil bij hun identiteit, want dat wat ze geven aan hun leerlingen is in de eerste plaats dat wat ze zelf zijn.

Afstudeerhoed
Binnen de scholen van onze VZW kunnen kinderen en jongeren terecht van 2,5 jaar tot het einde van hun secundaire studies. Zij kunnen bij ons groeien van de kleuterschool, via de lagere school naar het secundair onderwijs.
Klein en groot kind
Tijdens de loopbaan binnen onze scholen willen wij kinderen, van klein tot groot en van jong tot oud, laten groeien in wederzijds respect met elkaar en hun omgeving en dit geïnspireerd vanuit onze katholieke identiteit. Wij willen een brugfunctie vormen tussen basisonderwijs en secundair onderwijs.
KOHH-Huis
Onze scholen willen een thuis zijn voor elke leerling. Een thuis waar aandacht is voor het welbevinden van iedere leerling. Samen met het ganse team willen wij bouwen aan een mooie toekomst voor iedereen.
Individu
In onze scholen is er aandacht voor elk individu. Elke leerling is voor ons uniek en krijgt bij ons kansen om zijn of haar kwaliteiten verder te ontwikkelen en uit te groeien tot iemand die zijn of haar weg kan vinden in onze maatschappij.
K & H
Onze VZW KOHH wil elk van onze leerlingen, elk van onze scholen omarmen in hun eigenheid. Zij wil de kwaliteiten van elke individuele leerling, elke individuele school ondersteunen.